เทคโนโลยีของฟิล์มป้องกันสนิม

ประสิทธิภาพของ VCI Film ของเรา สามารถพิสูจน์ได้ (ภายใต้แสงสีดำ) ที่มีอยู่ในผลิตภัณฑ์

Vapor-phase inhibitor (VCI) ถูกนำมาใช้เพื่อป้องกันชิ้นส่วนโลหะจากการกัดกร่อนของสนิม ระหว่างการจัดเก็บ การขนส่ง และขั้นตอนการผลิต มักอยู่ในรูปแบบของโพลีฟิล์ม พลาสติกขึ้นรูป หรือบรรจุภัณฑ์อื่นๆ ในระหว่างกระบวนการผลิต VCI ที่รวมอยู่ในวัสดุข้างต้น มักไม่สามารถมองเห็นหรือตรวจสอบได้ แต่จะเป็นประโยชน์อย่างมาก หากสามารถตรวจสอบบรรจุภัณฑ์ที่มี VCI ได้

สารที่เรืองแสงในฟิล์มของเรานั้น จะทำงานโดยการดูดซับแสงจากปลายแสงอุลตร้าไวโอเล็ต (ไม่สามารถมองเห็น) จนกระทั่งส่องแสงต่อ ไปจนถึงช่วงที่สามารถมองเห็นได้จากช่วงสีขาวไปยังสีฟ้า การเปลี่ยนแปลงถึงความถี่ของพลังงานแสงส่งผลให้สารเรืองแสงปรากฎขึ้นเป็นฟลูออเรสเซนต์ภายใต้แสง UV บรรจุภัณฑ์ ARMOR ที่มี VCI จะแสดงเป็นฟลูออเรสเซนต์สีขาว ภายใต้แสงสีดำ

ภายใต้แสงสีดำ จะช่วยให้มองเห็นได้ชัดเจนว่า มี VCI อยู่ในฟิล์มของเรา เทคโนโลยีนี้ช่วยให้สามารถแยก ผลิตภัณฑ์ ARMORของเราได้อย่างชัดเจน

ข้อดีของการรวมสารฟลูออเรสเซนต์กับสารยับยั้งการกัดกร่อน ให้เป็นสารเรืองแสง
– ผู้ใช้งาน สะดวกในการตรวจสอบว่าบรรจุภัณฑ์มี VCI หรือไม่
– VCI มุ่งเน้นจำหน่ายให้กับผู้ขายส่วนใหญ่ที่เป็นผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์โดยตรง เพื่อรับรองได้ว่าผู้ขายมีผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ โดยไม่ต้องไปทำการทดสอบที่มีราคาแพง
– ในหลายๆครั้งที่บรรจุภัณฑ์ป้องกันสนิมส่วนใหญ่ ถูกขายผ่านการจัดจำหน่ายเป็นวัสดุที่คล้ายกัน แต่ไม่มี VCI การที่เราสามารถตรวจสอบ VCI ได้ จะเป็นการแยกความแตกต่างระหว่างบรรจุภัณฑ์ทั้งสองประเภท
– เป็นการตรวจสอบการควบคุมคุณภาพอย่างรวดเร็วและราคาไม่แพง ซึ่งระบุได้ว่า VCI ของ ARMOR จะช่วยแก้ปัญหาการป้องกันสนิมได้จริง และช่วยให้ผู้ซื้อ ผู้ขาย หรือผู้ใช้งานสามารถแยกความแตกต่างของวัสดุที่มี VCI หรือไม่มีได้