น้ำยาทำความสะอาด นาโน 1000
NANO 1000

* สกัดจากวัตถุดิบธรรมชาติ 100% เช่น แอปเปิ้ล และเมล็ดพืชต่างๆ
* ปราศจากสารเคมีอันตรายใดๆ และสารตกค้าง
* สามารถย่อยสลายเองโดยธรรมชาติ 100% Biodegradable
* ได้รับการรับรองจากสถาบันฮาลาล ประเทศมาเลเซีย

* Plant based cleaner consists of NANO colloidal to optimize deep cleaning. Extracted from 100% natural such as flowers and fruits seeds, etc. Biodegradable
* Free of hazardous chemicals or carcinogenic substances and non-Toxic residue.
* Certified by Halal Standards Institute from Malaysia.

รายละเอียด

คุณสมบัติ :
1) ใช้ทำความสะอาดคราบสกปรก, ไขมันในห้องครัว, โรงอาหารของโรงแรม, ภัตตาคาร รวมถึง โรงงานอุตสาหกรรมอาหารและยา
2) ใช้ล้างพืชผักผลไม้
3) สามารถใช้ทำความสะอาดได้อย่างดีกับทุกพื้นผิว โดยไม่มีผลกระทบต่อพื้นผิว เช่น พลาสติก, ยาง, เหล็ก, สแตนเลส, ไม้, เซรามิค

PROPERTIES
• Used for cleaning stains from oil, grease, dust , other dirt, organic contamination in the kitchen, cafeteria, schools, hotels, including food and drug production facilities.
• In the preparation section can be used to clean vegetables and fruits without residue.
• For general purpose cleaning for home appliances, general cleaning for residence, factory and others.
• Can be used on all surfaces. It does not affect such as plastic, rubber, stainless steel, ceramic etc.
• Safe to the human body, plants, animals including marine life & environment.

วิธีการใช้งาน
  • ฉีด NANO 1000 ลงบนพื้นผิววัสดุที่ต้องการทำความสะอาด และใช้ผ้าแห้ง หรือผ้าเปียกหมาด ทำความสะอาดอีกครั้ง
  • นำสิ่งของหรือวัสดุที่ต้องการทำความสะอาด แช่ทำความสะอาดด้วย NANO 1000 ประมาณ 5 – 10 นาที หรือมากกว่าตามความต้องการแล้วเช็ดด้วยผ้าแห้ง หรือผ้าเปียกหมาด หรือล้างออกด้วยน้ำสะอาดอีกครั้งก็ได้ตามความต้องการ
  • NANO 1000 สามารถใช้ร่วมกับเครื่องมือทำความสะอาดทุกประเภท และเครื่องมือทำความสะอาดอัลตร้าโซนิค (ultrasonic-cleaner-system) และสามารถใช้ร่วมกับน้ำอุ่นได้ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำความสะอาดได้ดียิ่งขึ้น
How to use
  • Spray NANO 1000 onto any dirty surface required,
    and wiping with any or wet cloth.
    To optimize deep cleaning can be rinsed with water and wiping by dry cloth.
  • Soaking by nano 1000. surface to be cleaned must be fully immersed and maintain contact with nano 1000 about 5-10 minute or longer and wiping by dry cloth or rinse with water and dry thoroughly.
  • NANO 1000 can be used with cleaning machine or ultrasonic-cleaner-system.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment